หน้าแรก                  ซื้อสินค้า                 รู้จักอุปกรณ์           เทียบแต่ละรุ่น               ติดต่อเรา

       กิจกรรมร่วมสนุก

กิจกรรมร่วมสนุก
เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุี่ท่านที่ไว้วางใจ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ CIG4EARTH มาด้วยดีเสมอมา

เพียงท่านที่เป็นลูกค้าเก่าถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH ของท่าน แล้วบอกข้อดีและประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH
ท่านที่ได้รับเลือกให้ลงที่เวบไซด์จะได้รับทันทีผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH ชิ้นใดและกี่ชิ้นก็ได้สามารถเลือกได้ตามต้องการมูลค่า 1,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไขที่ต้องจัดส่งเพื่อร่วมสนุก
- เป็นลูกค้าเก่าที่เคยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุดบุหรี่ไฟฟ้า CIG4EARTH
- ส่งไฟล์รูปที่เห็นใบหน้าและผลิตภัณฑ์ CIG4EARTHโดยชัดเจน
- ระบุชื่อที่ใช้ในการแสดงหน้าเวบไซด์ โดยจะให้ลงเป็นชื่อจริงพร้อมนามสกุลหรือชื่อเล่นก็ได้แล้วแต่จะสะดวก
- ระบุชื่อแและนามสกุลจริงที่ใช้ในการสั่งสินค้าเพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าเป็นลูกค้าของCIG4EARTHจริง
- พิมพ์ข้อความที่เป็นข้อดีหรือประโยชน์ ที่ท่านได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH (พิมพ์ข้อความไม่เกิน150ตัวอักษร)

 
ตัวอย่างการแสดงผลทางหน้าเวบไซด์สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล


ตัวอย่างรูปถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH


ตัวอย่างรูปถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH


ตัวอย่างรูปถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH

ชื่อ: ชื่อเล่นหรือชื่อจริง
รุ่น: รุ่น CIG4EARTH ที่ท่านใช้
text: ข้อความที่เป็นข้อดีหรือประโยชน์
ที่ท่านได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH
ชื่อ: ชื่อเล่นหรือชื่อจริง
รุ่น: รุ่น CIG4EARTH ที่ท่านใช้
text: ข้อความที่เป็นข้อดีหรือประโยชน์
ที่ท่านได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH
ชื่อ: ชื่อเล่นหรือชื่อจริง
รุ่น: รุ่น CIG4EARTH ที่ท่านใช้
text: ข้อความที่เป็นข้อดีหรือประโยชน์
ที่ท่านได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH


ตัวอย่างรูปถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH


ตัวอย่างรูปถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH


ตัวอย่างรูปถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH

ชื่อ: ชื่อเล่นหรือชื่อจริง
รุ่น: รุ่น CIG4EARTH ที่ท่านใช้
text: ข้อความที่เป็นข้อดีหรือประโยชน์
ที่ท่านได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH
ชื่อ: ชื่อเล่นหรือชื่อจริง
รุ่น: รุ่น CIG4EARTH ที่ท่านใช้
text: ข้อความที่เป็นข้อดีหรือประโยชน์
ที่ท่านได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH
ชื่อ: ชื่อเล่นหรือชื่อจริง
รุ่น: รุ่น CIG4EARTH ที่ท่านใช้
text: ข้อความที่เป็นข้อดีหรือประโยชน์
ที่ท่านได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ CIG4EARTH

ท่านสามารถส่งข้อมูลทั้งหมดมาได้ที่ cig4earth@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086 7967744

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับข้อมูลและรูปภาพที่ท่านส่งมาทางทีมงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อความเหมาะสม และถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลของcig4earth.com

หน้าแรก                  ซื้อสินค้า                 รู้จักอุปกรณ์           เทียบแต่ละรุ่น               ติดต่อเรา